Analoge diensten op kabel Telenet stoppen

Print

Eind september heeft Telenet een belangrijke stap gezet wat betreft de uitrol van zeer snel internet.  Naar de toekomst toe wensen zij het gebruik van de capaciteit van hun kabel nog verder te optimaliseren.

Op hun kabel worden nog twee enigszins verouderde diensten aangeboden: analoge radio en analoge televisie. Deze twee diensten gebruiken een disproportioneel groot deel van de capaciteit die op de kabel beschikbaar is. Dit terwijl het aantal klanten die ervan gebruikmaken terugloopt. Telenet zal de analoge radio- en televisieklanten echter niet in de kou laten staan en voor beide diensten een gepast alternatief voorzien.

De analoge radio- en televisieklanten zullen echter wel actie moeten ondernemen om nog van hun vertrouwde radio- en/of televisiedienst te kunnen genieten. Telenet voorziet dan ook uitgebreide informatiecampagnes om deze klanten te verwittigen.

Sinds 9 oktober informeren zij hun klanten van de op til zijnde wijzigingen en vanaf november voorzien zij testen met het afschakelen van het analoge radiosignaal in Beringen en Lochristi. In het voorjaar van 2020 volgt dan de afschakeling van het analoge radiosignaal in de rest van het netwerk.

Voor wat betreft het analoge televisiesignaal voorziet Telenet vanaf maart 2020 testen in Beringen en Lochristi. De uiteindelijke schakeling van het analoge televisiesignaal zal gefaseerd verlopen na de zomer van 2020.